ЗАМЕНИК ОЈТ ПОЖАРЕВАЦ ЉУБИША ВАСИЋ УПУЋЕН У ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У КРАЉЕВУ

    Републичко јавно тужилаштво је почев од 01.03.2018. године упутило заменика овог тужилаштва Љубишу Васића у Више јавно тужилаштво у Краљеву – у Посебно одељење за сузбијање корупције.

    Сама околност да је републички тужилац одабрао да између великог броја пријављених кандидата одабере да упути колегу Васића у Посебно одељење за сузбијање корупције у Краљеву, представља израз поверења које РЈТ има у његов дугогодишњи рад као заменика тужиоца у предметима са елементима корупције, а нашем колективу представља подстрек као и потврду квалитета рада за даљи рад приликом гоњења учинилаца кричних дела.