ПРВА ПРАВНОСНАЖНА ПРЕСУДА ЗА ПРОГАЊАЊЕ

На основу oптужног предлога Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу, дана 08.09.2017. године од стране Основног суда у Пожаревцу изречена је прва правноснажна пресуда због кривичног дела Прогањање из чл. 138а Кривичног законика.

Кривична пријава поднета је 06.07.2017. године, а тужилаштво је након спроведених доказних радњи дана 22.08.2017. године поднело оптужни предлог суду. За наведено кривично дело законом је прописана новчана казна или казна затвора до 3 године. Осуђени Небојша Стојићевић из Брадарца стар 33 године, ожењен, а оштећена је малолетна ученица стара 16 година.

Правноснажном пресудом, осим казне затвора од 4 месеца која му је условљена, окривљеном је изречена и мера безбедности Забрана приближавања и комуникације са малолетном оштећеном у трајању од 3 године.