Уводна реч

Добро дошли на интернет страницу Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу.

Јавно тужилаштво

   Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

 

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији, а поред њега постоје апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности.