Информације о кретању предмета

Запослени у писарници могу дати податке о предметима из уписника који се воде у тужилаштву.

Просторије писарнице Основног јавног тужилаштва налазе се на IV спрату зграде Вишег суда, бр. 83, сваког радног дана од 7.30 – 15.30 часова.

Дозволу за разматрање предмета или издавање фотокопија списа даје обрађивач предмета односно заменик јавног тужиоца који је ментор поступајућем сараднику, водећи рачуна о фази у којој се налази поступак по предмету и о интересима редовног одвијања поступка .

Разматрање списа у предмету врши се под контролом радника писарнице.