ГОДИНУ И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЗАТВОРА ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

    Основни суд у Пожаревцу је дана 01.03.2018. године изрекао пресуду којом је окр. М.Р. из Пожаревца оглашен кривим због извршења кривичног дела Насиље у породици из члана 194 ст.1 КЗ-а, и изрекао му јединствену казну затвора у трајању од једне године и четири месеца, као и меру безбедности Забрана прилажења оштећеној Р.С.А. из Пожаревца на удаљености мањој од 300м у трајању од три године.

    До упућивања на издржавање казне затвора, а због опасности да ће окривљени поновити кривично дело истом је продужен притвор, најдуже до времена трајања изречене казне затвора.