Подаци о органу

Назив органа: Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу

Адреса: Јована Шербановића 4, Пожаревац

Телефон: 012/531-015

Факс: 012/531-018

Е-адреса: ojtpozarevac@gmail.com

Интернет презентација: www.ojtpozarevac.com

Матични број: 17773623

Шифра делатности: 75230

ПИБ: 106399668

Текући рачун:

Радно време: 07:30 – 15:30

Ван радног времена сачињава се распоред дежурних заменика јавног тужиоца, који се доставља подручним полицијским станицама.