ОЧУХ И МАЈКА МАЛОЛЕТНИХ ДЕВОЈЧИЦА ОСУЂЕНИ ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

    Након подношења оптужнице овог тужалаштва од 11.02.2016. године, Основни суд у Пожаревцу је дана 06.12.2017. године донео првостепену пресуду којом је окр. Д.О. из Смољинца оглашен кривим због извршења кривичног дела Насиље у породици из члана 194 ст.3 у вези ст.1 КЗ-а, и изрекао му казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, док је истом пресудом окр. Ј.С. из Смољинца, оглашена кривом за помагање у извршењу горе наведеног кривичног дела и осуђена на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци.

    Окривљени Д.О. је у временском периоду који је трајао 4 године вршио насиље према тада малолетним ћеркама своје ванбрачне супруге ( рођене 1998 и 1999. г.), док је окр. Ј.С. као мајка малолетних девојчица омогућавала истом да врши насиље над њеним ћеркама, а о којима је она као родитељ била дужна да се стара.

    Током трајања кривичног поступка мајка малолетних оштећених окр. Ј.С. је решењем Основног суда у Пожаревцу, а на предлог Центра за социјални рад у Малом Црнићу, лишена родитељског права.

    Тужилаштво сматра да имајући у виду сложеност предмета је за сваку похвалу то што је пресуда донета у релативно кратком року, али с обзиром на начин извршења кривичног дела, као и заштиту интереса малолетних лица је незадовољно висином изречених казни затвора према окривљемина, те из тог разлога најављује подношење жалбе на пресуду.