УВАЖЕНА ЖАЛБА ОВОГ ТУЖИЛАШТВА И ПРЕИНАЧЕНА ПРЕСУДА ОЧУХУ И МАЈЦИ МАЛОЛЕТНИХ ДЕВОЈЧИЦА ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

    Апелациони суд у Крагујевцу је усвојио жалбу овог тужилаштва и преиначио пресуду Основног суда у Пожаревцу од 06.12.2017. године којом је окр. Д.О. из Смољинца оглашен кривим због извршења кривичног дела Насиље у породици из члана 194 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ-а и изрекао му казну затвора у трајању од 2 године и 6 месеци, док је истом пресудом окр. Ј.С. из Смољинца оглашена кривом за помагање у извршењу горе наведеног кривичног дела и осуђена на казну затвора у трајању од 1 године и 6 месеци.
У односу на окр. Д.О. горе наведена пресуда је преиначена и исти је осуђен на јединствену казну затвора у трајању од 5 година, док је пресуда окр. Ј.С. преиначена и иста је осуђена на јединствену казну затвора од 3 године
Окривљени  Д.О. је у временском периоду који је трајао 4 године вршио насиље према тада малолетним ћеркама своје ванбрачне супруге док је окр Ј.С. као мајка малолетних девојчица омогућавала истом да врши насиље над њеним ћеркама о којима је она као родитељ била дужна да се стара.