ПОДНЕТ ОПТУЖНИ ПРЕДЛОГ ЗА НЕДОЗВОЉЕНЕ ПОЛНЕ РАДЊЕ

    ОЈТ Пожаревац је дана 13.02.2018. године Основном суду у Пожаревцу поднео оптужни предлог против окр. Г.К. из Касидола, због извршења кривичног дела Недозвољене полне радње из чл.182 ст.2 у вези члана 180. ст.1 КЗ-а.

    Окривљеном се ставља на терет да је почев од новембра 2017. па до 25.01.2018. године у Касидолу, у намери задовољења свог полног нагона у више наврата вршио недозвољене полне радње над малолетном ошт. М.П. из Касидола, старости седам година.

    У свом оптужном предлогу тужилаштво је предложило да се окривљеном продужи притвор из разлога прописаних чл. 211. ст.1. тачка 2. и 3. ЗКП-а и да му се изрекне казна затвора у трајању од најмање 3 године и мера безбедности Забрана приближавања и комуникације са малолетном оштећеном у смислу чл. 89а КЗ-а у трајању од 3 године од дана правноснажности пресуде.