Архиве категорија: Вести

ОДРЕЂЕН ПРИТВОР ПРОТИВ ОСМ. Н.Ц. ИЗ ПОЖАРЕВЦА ЗБОГ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На предлог Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу Основни суд у Пожаревцу – судија за претходни поступак  је дана 29.10.2016. године одредио притвор осм. Н.Ц. из Пожаревца због извршења кривичног дела Насиље у породици из члана 194. став 1 КЗ.

Осумњичени је након издржане казне затвора-мере лечења по повратку у своје домаћинство дана 26.10.2016. године поновио кривично дело Насиље у породици према својом мајци ошт. Д.Ц. из Пожаревца.

Из тих разлога осумњиченом је одређен притвор у трајању од 30 дана који му се има рачунати од 27.10.2016. године када је лишен слободе. Притвор је одређен зато што постоје особите околности које указују да ће осумњичени ометати поступак утицајем на сведоке и да ће у кратком временском периоду поновити кривично дело.

Портпарол ОЈТ Пожаревац

Владанка Пантић

ОСНОВНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ У ПОЖАРЕВЦУ СНЕЖАНА ДУБАЈИЋ СТУПИЛА НА ФУНКЦИЈУ

ОСНОВНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ У ПОЖАРЕВЦУ СНЕЖАНА ДУБАЈИЋ СТУПИЛА НА ФУНКЦИЈУ
Одлуком Народне скупштине Р.Србије од 21.12.2015. године Снежана Дубајић, дотадашњи заменик ОЈТ Пожаревац, изабрана је за јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пожаревцу на период од 6 година.

Новоизабрани Основни јавни тужилац Снежана Дубајић је дана 01.01.2016. године званично ступила на функцију јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу.

Портпарол ОЈТ Пожаревац
Владанка Пантић

ТУЖИЛАШТВУ ПОДНЕТА КРИВИЧНА ПРИЈАВА ЗБОГ УБИСТВА ДЕТЕТА ПРИ ПОРОЂАЈУ

ПУ Пожаревац, ПС Мало Црниће је дана 14.12.2015. године поднела ОЈТ Пожаревац кривичну пријаву против Т.С. из Забреге, Општина Мало Црниће због извршења кривичног дела Убиство детета при порођају из члана 116. КЗ-а.

ОЈТ Пожаревац ће у најкраћем року, а када то буде дозвољавало здравствено стање осм. Т.С. предузети доказну радњу саслушања осумњичене, а у вези навода горе поднете кривичне пријаве.

Портпарол ОЈТ Пожаревац
Владанка Пантић

Оптужни предлог против окр. Миодрага Филиповића

Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, дана 07.12.2015.године,поднело је Основном суду у Пожаревцу оптужни предлог против окр. Миодрага Филиповића из Ореовице, председника Општине Жабари, због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ-а, због постојања оправдане сумње да је као службено лице,председник Општине Жабари, искоришћавањем свог службеног положаја и прекорачењем граница свог службеног овлашћења нанео штету буџету Општине Жабари, тако што је супротно Статуту Општине Жабари, без предлога Општинског већа и одлуке Скупштине Општине, ангажовао адвоката Зорана Богићевића из Смедеревске Паланке, ради заступања правних интереса Општине Жабари, иако су у Општинској управи Жабари била запослена лица са звањем дипломирани правник и положеним правосудним испитом, те тако Буџету Општине Жабари нанео штету у износу од 850.500,00 динара, које је исплаћен адвокату Зорану Богићевићу.< Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, дана 07.12.2015.године, поднело је Основном суду у Пожаревцу оптужни предлог против окр. Миодрага Филиповића из Ореовице, председника Општине Жабари, због кривичног дела Трговина утицајем из чл. 366 ст. 3 КЗ-а и против окр. Предрага Тасића из Брзохода, запосленог у ЈП „Дирекција за изградњу“ Општине Жабари због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 у вези ст. 1 КЗ-а,и то
против окр. Миодрага Филиповића, због постојања оправдане сумње да је у децембру месецу 2011. године, користећи свој службени положај председника Општине Жабари, посредовао код директора ЈП „Дирекције за изградњу“ Општине Жабари, окр. Предрага Тасића да не изврши службену радњу коју је морао извршити, тако што је утицао на Тасића да овај не потпише Уговор са Министарством економије и регионалног развоја Владе Репбулике Србије и предузећем ПЗП Пожаревац, као извођачем радова, а који би представљали правни основ за пренос новчаних средстава у оквиру пројекта „Интервентна средства за допуну секторских пројеката НИП-а“ у износу од 3.721.550,08 динара, које су по претходно сачињеном пројекту ЈП „Дирекција за изградњу“ Општина Жабари одобрена од стране наведеног министарства за асвалтирање улица у насељу Витежево и Горња Ливадица, под којим утицајем окривљени Тасић није закључио, односно није потписао уговор са Министарством економије и регионалног развоја Републике Србије и предузећем ПЗП из Пожаревца, као извођачем радова,и зато што постоји оправдана сумња да је Предраг Тасић 20.12.2011. године, као службено лице директор ЈП „Дирекција за изградњу“ Општине Жабари, невршењем своје службене дужности, под утицајем окр. Миодрага Филиповића, није закључио, односно потписао уговор у име наведеног предузећа са Министарством економије и регионалног развоја Републике Србије – „НИП“ и предузећем „ПЗП“ Пожаревац, које је добило посао као најповољнији понуђач, тако да средства у износу од 3.721.550,08 динара, за асвалтирање улица у насељу Витежево и Горња Ливадица, нису пребачена и радови нису изведени, већ су наведени радови накнадно финансирани из средстава Буџета Општине Жабари, тако да је за Буџет Општиен Жабари наступила штета у износу од 3.721.550,08 динара.
Основно јавно тужилаштво у Пожаревцу, дана 07.12.2015.године, поднело је оптужни предлог Основном суду у Пожаревцу против окр. Миодрага Филиповића из Ореовице, председника Општине Жабари, због кривичног дела Злоупотреба службеног положаја из чл. 359 ст. 2 у вези ст. 1 и 61 КЗ-а, и окр. Миодрага Благојевића из Симићева, и то против окр. Миодрага Филиповића, због постојања оправдане сумње да је током 2012. године, умишљајно подстрекавао Слободанку Мисић, секретара СО Жабари, да му супротно Уредби Владе Републике Србије, увећа коефицијент за обрачун и исплату плата у износу од 30%, што је Слободанка Мисић одбила, након чега је Комисија за кадровска, административна питања и радне односе као скупштинско радно тело Општине Жабари, донело одлуку о увећању коефицијента за обрачун зарада након чега окр. Миодраг Филиповић иако је знао да наведена одлука није законита, исту није ставио ван снаге, и тако себи прибавио имовинску корист у износу од 850.500,00 динара, а против Миодрага Благојевића, због постојања оправдане сумње да је 25.07.2012. године, као службено лице, председник Комисије за кадровске, административна питања и радне односе као Скуштинског радног тела искоришћавањем свог службеног положаја прибавио корист председнику Општине Жабари, окр. Миодрагу Филиповићу, донео и потписао одлуку да се истом увећа коефицијенат за обрачун плата као изабраном лицу у износу од 30%, иако је знао да је таква одлука противна Уредби Влади Републике Србије, чиме је окривљеном Филиповићу прибављена новчана корист у износу од 850.500,00 динара.

Портпарол ОЈТ Пожаревац
Владанка Пантић